Ilustrátoři   Zajímavé stránky   Nabídka služeb

Databáze ilustrátorů dětské literatury


Tato databáze je mladší sestrou databáze ilustrátorů dětských časopisů (www.daildeca.cz).
Nad ilustracemi z časopisů si často připomínám i jiné krásné ilustrace, které publikovali moji oblíbení malíři v knihách pro děti a mládež. Proto jsem se rozhodl vytvořit také stránky týkající se dětské literatury.
Výběr ilustrátorů a jejich tvorby zde bude ještě více subjektivní, než tomu je v případě databáze z časopisů, protože nelze tak rozsáhlou oblast zcela zmapovat a zpracovat. Budu tedy na tyto stránky postupně přidávat ilustrace podle svého uvážení, ale rád příjmu i vaše náměty. Napsat mi je můžete na níže uvedenou adresu.

Mé velké poděkování patří panu Josefu Bláhovi-Řešetlákovi za poskytnutí jeho rozsáhlého digitálního archivu, ze kterého zde budu uvádět množství ilustrací, zejména malířů Zdeňka Buriana, Gustava Kruma a Miloše Nováka.
Také velice děkuji sběratelům Jaroslavu Leksovi a Mgr. Petru Hrabovskému za odbornou pomoc a zasílání chybějících skenů.
Další poděkování patří panu Ivanu Kovalovi za poskytnutí skenů ilustrací ze zahraničních vydání knih.
Přidávám další veliké poděkování, tentokrát sběratelům Františku Marešovi a Jiřímu Strnkovi za poskytnutí velkého množství skenů prací Káji Saudka.
Taktéž velké poděkování patří panu Martinu Bencovi za poskytování velkého množství skenů, zejména z díla malířů Miloše Nováka a Jana Gotha.
Další mé veliké poděkování směřuje k panu Štefanu Cehlárikovi za časté půjčování knih a časopisů z jeho sbírky k naskenování.
Stejně tak můj velký dík patří panu Martinu Chlebaškovi za opětovné poskytování materiálů z jeho rozsáhlé sbírky knih a časopisů.
Jiří Šimon (simon@daildeli.cz, www.vcil.cz) Aktuálně 14.12.2018
Junek, V. - Slabikář 1954 a Slabikář 1960 (do kategorie Odborné publikace, naučné knihy a učebnice)
7.12.2018
Na stránce Výběry a porovnání byly do kategorie Porovnání ilustrací přidány pohádky K.J. Erbena, H.Ch. Andersena a dalších autorů
Bouda, C. - kniha Pohádky Václava Říhy (do kategorie 60. léta)
30.11.2018
Wowk, J. - kniha Piráti, flibustýři, otrokáři (do kategorie 30. léta)
Scheiner, A. - kniha J.Š. Kubína Pohádky mládí
23.11.2018
Franta, K. - knihy Nejkratší pohádky; O dvanácti měsíčkách (do kategorie 80. léta)
16.11.2018
Junek, V. - kniha Zvířátka (do kategorie Leporela a knihy pro nejmenší čtenáře)
Malák, J. - kniha Alfíkovy trampoty (do kategorie 70. léta)
10.11.2018
Novák, M. - nové knihy do kategorie Odborné publikace, naučné knihy a učebnice
2.11.2018
Toman, K. - Zpravodaj Klubu vojenské historie (do kategorie Propagační materiály a další tiskoviny)
26.10.2018
Fischer, J. - kniha Mladá stráž (do kategorie 30. léta)
Fischer, J. - kniha Černá tarantule / Měch mstitelem (do kategorie Bez určení roku vydání)
Černý-Klatovský, J. - kniha Český jazyk pro 5. ročník (do kategorie Odborné publikace, naučné knihy a učebnice)
18.10.2018
Čermák, M. - nová kategorie Edice "Knihy táborového ohně"
Čermák, M. - kniha Společnost správných romantiků (do kategorie 90. léta)
Wowk, J. - kniha Tajemství severu (do kategorie 30. léta)
6.10.2018
Saudek, K. - knihy Po stopách sněžného muže; Peruánský deník (do kategorie 70. a 80. léta)

Informační zdroje stránek:
Prokop, V.: Ilustrátor Zdeněk Burian,
nakladatelství Ostrov, rok vydání 1995
Prokop, V.: Gustav Krum,
nakladatelství T&M, rok vydání 2009
Stránky Muzea Zdeňka Buriana ve Štramberku
(www.zdenekburian.cz)
Server Karel May - Mayovky na Internetu
(karel-may.majerco.net)

Zdroje skenů a dokumentů ke skenování:
Digitální archiv pana Josefa Bláhy-Řešetláka
Skeny ilustrací ze sbírky pana Jaroslava Leksy
Skeny ilustrací ze sbírky Mgr. Petra Hrabovského
Skeny ilustrací ze sbírky pana Ivana Kovala
Internetové stránky Muzea Zdeňka Buriana ve Štramberku (www.zdenekburian.cz) - s laskavým svolením správce muzea pana Aleše Durčáka
Kalendáře a další publikace nakladatelství Primus (www.primus.cz)
Skeny ilustrací ze sbírky pana Františka Mareše
Skeny ilustrací ze sbírky pana Jiřího Strnky
Skeny ilustrací ze sbírky pana Martina Bency
Skeny ilustrací ze sbírky pana Štefana Cehlárika
Skeny ilustrací ze sbírky pana Martina Chlebaška


Poznáváte je?