Ilustrátoři   Zajímavé stránky   Nabídka služeb

Databáze ilustrátorů dětské literatury


Tato databáze je mladší sestrou databáze ilustrátorů dětských časopisů (www.daildeca.cz).
Nad ilustracemi z časopisů si často připomínám i jiné krásné ilustrace, které publikovali moji oblíbení malíři v knihách pro děti a mládež. Proto jsem se rozhodl vytvořit také stránky týkající se dětské literatury.
Výběr ilustrátorů a jejich tvorby zde bude ještě více subjektivní, než tomu je v případě databáze z časopisů, protože nelze tak rozsáhlou oblast zcela zmapovat a zpracovat. Budu tedy na tyto stránky postupně přidávat ilustrace podle svého uvážení, ale rád příjmu i vaše náměty. Napsat mi je můžete na níže uvedenou adresu.

Mé velké poděkování patří panu Josefu Bláhovi-Řešetlákovi za poskytnutí jeho rozsáhlého digitálního archivu, ze kterého zde budu uvádět množství ilustrací, zejména malířů Zdeňka Buriana, Gustava Kruma a Miloše Nováka.
Také velice děkuji sběratelům Jaroslavu Leksovi a Mgr. Petru Hrabovskému za odbornou pomoc a zasílání chybějících skenů.
Další poděkování patří panu Ivanu Kovalovi za poskytnutí skenů ilustrací ze zahraničních vydání knih.
Přidávám další veliké poděkování, tentokrát sběratelům Františku Marešovi a Jiřímu Strnkovi za poskytnutí velkého množství skenů prací Káji Saudka.
Taktéž velké poděkování patří panu Martinu Bencovi za poskytování velkého množství skenů, zejména z díla malířů Miloše Nováka a Jana Gotha.
Další mé veliké poděkování směřuje k panu Štefanu Cehlárikovi za časté půjčování knih a časopisů z jeho sbírky k naskenování.
Stejně tak můj velký dík patří panu Martinu Chlebaškovi za opětovné poskytování materiálů z jeho rozsáhlé sbírky knih a časopisů.
Jiří Šimon (simon@daildeli.cz, www.vcil.cz) Aktuálně 20.6.2019
Brychta, J. - nové knihy do kategorie 60. léta
13.6.2019
Wowk, J. - knihy M. Hamsunové Šťastné dětství I.-III.
6.6.2019
Brychta, J. - nové knihy do kategorie 60. léta
30.5.2019
Brychta, J. - nové kategorie
Krum, G. - kniha Črty z bojov (do kategorie Knihy s válečnou, vojenskou a historickou tématikou)
23.5.2019
Goth, J. - kniha Tajemné bubny víří (do kategorie 30. léta)
Goth, J. - nové knihy do kategorie 20. léta
17.5.2019
Wowk, J. - kniha Tichomořští žraloci (do kategorie 40. léta)
Wowk, J. - knihy J. Kalenského Pohádka za pohádkou I.-III.
10.5.2019
Novák, M. - knihy Děvče z Derredoru; Vlasti služ! (do kategorie 40. léta)
Novák, M. - nové knihy do kategorie Bez určení roku vydání
3.5.2019
Scheiner, A. - nové knihy B. Sílové
26.4.2019
Goth, J. - kniha Krakonoš, pán krkonošských hor (do kategorie Bez určení roku vydání)
24.4.2019
Konečný, B. - kniha Traumwelten III - Bilder zum Werk Karl Mays (do kategorie Knihy vydané v zahraničí nebo určené pro export)
Novák, M. - kniha Traumwelten III - Bilder zum Werk Karl Mays (do kategorie Knihy vydané v zahraničí nebo určené pro export)
Krum, G. - kniha Traumwelten III - Bilder zum Werk Karl Mays (do kategorie Knihy vydané v zahraničí nebo určené pro export)
18.4.2019
Novák, M. - kniha Kulihráškova veselá početnice (do kategorie Odborné publikace, naučné knihy a učebnice)
12.4.2019
Krum, G. - nová kategorie Publikace o Jihlavě
6.4.2019
Scheiner, A. - nové knihy M. Voleské (dokončení série "Kulihrášek")
29.3.2019
Scheiner, A. - kniha V. Říhy Růženka/Bobeš
Scheiner, A. - kniha Čarovné sny (do kategorie 20. léta)
27.3.2019
Wowk, J. - nové knihy do kategorie Bez určení roku vydání
22.3.2019
Scheiner, A. - nové knihy M. Voleské
14.3.2019
Wowk, J. - knihy Bohatýrská srdce; Habešská odyssea (do kategorie 40. léta)
8.3.2019
Černý-Klatovský, J. - nové knihy do kategorie Edice "Knihy nové dětské generace"
1.3.2019
Wowk, J. - kniha Na lov! (do kategorie Bez určení roku vydání)
Wowk, J. - knihy Tři hoši v Habeši; Tři hoši za oceánem (do kategorie 30. léta)

Informační zdroje stránek:
Prokop, V.: Ilustrátor Zdeněk Burian,
nakladatelství Ostrov, rok vydání 1995
Prokop, V.: Gustav Krum,
nakladatelství T&M, rok vydání 2009
Stránky Muzea Zdeňka Buriana ve Štramberku
(www.zdenekburian.cz)
Server Karel May - Mayovky na Internetu
(karel-may.majerco.net)

Zdroje skenů a dokumentů ke skenování:
Digitální archiv pana Josefa Bláhy-Řešetláka
Skeny ilustrací ze sbírky pana Jaroslava Leksy
Skeny ilustrací ze sbírky Mgr. Petra Hrabovského
Skeny ilustrací ze sbírky pana Ivana Kovala
Internetové stránky Muzea Zdeňka Buriana ve Štramberku (www.zdenekburian.cz) - s laskavým svolením správce muzea pana Aleše Durčáka
Kalendáře a další publikace nakladatelství Primus (www.primus.cz)
Skeny ilustrací ze sbírky pana Františka Mareše
Skeny ilustrací ze sbírky pana Jiřího Strnky
Skeny ilustrací ze sbírky pana Martina Bency
Skeny ilustrací ze sbírky pana Štefana Cehlárika
Skeny ilustrací ze sbírky pana Martina Chlebaška


Poznáváte je?